€0.00

Classic

Creator 950

Klimatizacijska naprava za elektro omaro

C08

Skrbi za hlajenje komponent v elektro omari in zagotavlja dodatno filtriranje zraka, ki onemogoča vstop prašnim delcem v elektro omaro.

€1,250.00

UPS sistem za neprekinjeno napajanje

C12

Ohranja delovanje računalnika in ga samodejno ugasne ob izpadu električne energije.

€540.00

Brezžični čitalec črtne kode

C14

Za avtomatsko branje delovnih programov preko branja črtne kode na nalepkah, ki so postavljene na obdelovancih.

Vključena je programska oprema za delovanje čitalca in komunikacijo z programom za izvajanje delovnih programov na stroju.

€1,715.00

Zaprte verige za X in Y os

C15

Ščitijo električne kable in cevi za stisnjen zrak pred odrezki.

€290.00

Prenosna komanda

C18

Omogoča nastavitev hitrosti pomika osi s pomočjo potenciometra in zaustavitev v sili.

Standardno je potenciometer vgrajen v sprednji del krmilne omare.

€630.00

3D simulator z preverjanjem kolizije za WDFlash na stroju

C411

Vpogled v delovne faze stroja in varno delo.

Štetje časa obdelave.

€908.00

Merjenje širine in debeline obdelovanca

C21

Merjenje širine in debeline poteka med delom, izvede se pred obdelavo.

Standardno je vključeno merjenje dolžine obdelovanca.

€505.00

Naprava za avtomatsko merjenje dolžine orodij

C23

Pri zamenjavi orodij stroj avtomatsko izmeri dolžino in jo vpiše v tabelo.

€795.00

Optični prikaz stanja stroja na kabini

C98

Možna stanja stroja:

Rdeča = prišlo je do napake na stroju

Utripajoča bela = stroj je v fazi resetiranja

Bela = stroj je resetiran in pod napetostjo

Utripajoča zelena = čakanje na zagon z dvema tipkama

Zelena = program se izvaja

€555.00

LED linijska svetloba modre barve

C99

Ima samo osvetlitveno funkcijo.

€545.00

Povečano tesnenje na vseh ležajnih blokih linearnih vodil

C16

Onemogoča vstop prahu in fiksnih delcev v ležajne bloke linearnih vodil.

Zelo pomemben dodatek pri obdelavi abrazivnih materialov.

€1,665.00

Dodatni pnevmatski sprednji prislon za daljše obdelovance

C19

€210.00

Odlaganje obdelovancev na zadnji strani stroja (pretočni način dela)

C73

€400.00

Večji vrtalni agregat - 25 svedrov

C190

Vrtalni agregat z vgrajeno žago v x-osi  model DH-25 8H 1S. 

25 vrtalnih agregatov (17 vertikalnih vrtalnih glav, 8  horizontalnih vrtalnih glav)

Vpenjanje stebla s premerom stebla 10 mm.

Maksimalni hod 70 mm

Maksimalna dolžina svedrov 70 mm

Vrtalni agregat pokriva celotno delovno območje z vsemi agregati.

€1,890.00

Zračna blazina

C70

na vhodni in izhodni mizi

€785.00

Pregibni podaljški miz na vhodu in izhodu

C71

Brez zračne blazine

Z valjčki

€3,120.00

Pregibni podaljšani valjčni mizi

C72

na vhodu in izhodu za daljše obdelovance

zračna blazina na obeh mizah

€4,090.00

0

© 2020 TOTUS d.o.o. Stroji in orodja za obdelavo lesa. Vse pravice pridržane.