top of page

Politika varstva osebnih podatkov

Kdo je Totus?

Smo podjetje, ki se ukvarja s prodajo lesno obdelovalnih strojev.

Organizirani smo kot družba z omejeno odgovornostjo s sedežem na Rimski cesti 25 v Ljubljani. Poslovalnico pa imamo v Šentvidu na Tacenski cesti 6.

Katere osebne podatke zbiramo?

• Osnovni osebni podatki (npr. ime in priimek) in podatki za komunikacijo (npr. naslov, mail, telefon)

• Podatki, ki omogočajo oblikovanje profilov (npr. demografski podatki)

• Podatki, ki se nanašajo na stroje ter druge proizvode in storitve, vključno s servisnimi

• Informacije glede izbranih (želenih) načinov komunikacije s Totus, d.o.o. podjetjem • Podatki o komunikaciji s Totus, d.o.o., vključno s tržnim komuniciranjem

• Podatki o financiranju, plačilih ipd.

Kakšne so pravne podlage za obdelovanje vaših osebnih podatkov?

V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov lahko vaše osebne podatke obdelujemo:

• če ste nam dali soglasje (ki ga lahko kadarkoli prekličete)

• če je to potrebno zato, da lahko sklenemo in/ali izpolnimo pogodbo z vami

• če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Totus, d.o.o. ali tretja oseba

• če to zahteva zakon (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).  

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke obdelujemo le za določene, izrecne in zakonite namene in jih ne bomo obdelovali na noben način, ki ni združljiv s temi nameni. Takšen namen je lahko odgovor na povpraševanje, izvajanje naročila, ki ste nam ga dali, izboljšanje vašega obiska na naši spletni strani ali portalu, izboljšanje naših izdelkov in storitev na splošno, ponudba storitev, trženjske akcije itd.

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Hranili jih bomo samo toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo, ali za ravnanje v skladu z zakonom.

Tako osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo trajno, do vašega preklica.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona ali pogodbenega odnosa z vami, pa hranimo toliko časa, kot določa zakon (npr. 10 let od izdaje za izdane račune) oziroma za čas trajanja pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju (kolikor znaša splošni zastaralni rok).

Po preteku obdobja hrambe osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da jih ni več mogoče povezati s posameznikom. 

Kako ščitimo vaše osebne podatke?

Uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nezakonitim ali nepooblaščenim dostopom ali uporabo, pa tudi pred nenamerno izgubo ali okrnitvijo njihove celovitosti.

Oblikovali smo jih ob upoštevanju svoje IT infrastrukture, možnega vpliva na vašo zasebnost in stroške ter v skladu s trenutnimi industrijskimi standardi in prakso.

Naši pogodbeni obdelovalci bodo obdelovali vaše osebne podatke samo, če bodo upoštevali te tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni varovanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti vaših osebnih podatkov:

• zaupnost in celovitost: vaše osebne podatke bomo zaščitili pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo

Naši varnostni postopki vključujejo: varnost dostopa, varnostne kopije, spremljanje, pregled in vzdrževanje, upravljanje varnostnih incidentov itd.  

Kdo obdeluje osebne podatke?

Z vami želimo biti čim bolj transparentni, zato imate možnost izbire o tem, kako želite, da uporabljamo vaše osebne podatke.

• Vaša izbira, kako želite biti kontaktirani npr. preko katerega kanala (na primer e-pošte, pošte, telefona, telefona ...). Vaše želje bomo skušali upoštevati, vendar vsa komunikacija ne poteka preko vseh kanalov.

• Vaši osebni podatki vedno nas lahko kontaktirate na kontaktni točki za varstvo podatkov (glejte Koga lahko kontaktiram, če imam vprašanja v zvezi mojimi osebnimi podatki?), da ugotovite, katere vaše osebne podatke imamo in njihov izvor. Pod določenimi pogoji imate pravico prejeti izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v običajno uporabljeni, strukturirani strojno berljivi obliki in za pošiljanje osebnih podatkov h katerikoli tretji osebi po vaši izbiri.

• Vaši popravki - če v osebnih podatkih najdete kakšno napako, ali če se vam zdijo nepopolni ali napačni, lahko zahtevate popravek ali dopolnitev.

• Vaše omejitve – lahko zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov (na primer, medtem ko se preverja točnost vaših osebnih podatkov)

• Vaši ugovori - lahko tudi nasprotujete uporabi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ter ugovarjate zgolj avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete, s tem, da se obrnete na nas (glejte Koga lahko kontaktiram, če imam vprašanja v zvezi mojimi osebnimi podatki?). Poleg tega lahko zahtevate od nas, da izbrišemo kakršne koli podatke o vas (razen v nekaterih primerih, na primer za dokazovanje transakcije ali če to zahteva zakon). Imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu.

Kakšne so vaše možnosti in pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki?

Kontaktirate nas lahko na info@totus.si s pisno zahtevo po izbrisu iz evidenc in bomo to nemudoma storili.

Koga lahko kontaktiram, če imam vprašanja v zvezi mojimi osebnimi podatki?

Organizirali smo kontaktno točko, ki bo obravnavala vaša vprašanja ali zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki (in njihovo obdelavo) in uveljavljanjem vaših pravic. Pišete nam lahko na info@totus.si

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirat.

Kako lahko prekličem soglasje?

Soglasje je možno preklicati s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete po e-pošti na info@totus.si. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za vas nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da vam Totus, d.o.o. po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo mogel nuditi posameznih ali več svojih storitev, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. obveščanja o seminarjih, nudenje novosti na področju obdelave lesa ali prilagojenega komuniciranja).  

Zakaj je koristno oblikovanje profilov za prilagojeno komuniciranje in obveščanje?

Določene podatke (kot na primer, a ne izključno, model in identifikacijo stroja) uporabljamo za ovrednotenje oziroma oceno, kakšna vsebina komunikacije bi bila za vas najbolj zanimiva in koristna. S tem želimo povečati možnost, da odpravimo napake čim bolj enostavno in hitro. S tem namenom posameznike lahko razvrščamo v različne skupine (profile), s katerimi komuniciramo različno oziroma prilagojeno (individualizirano). To pomeni, da različne skupine (profili) posameznikov prejemajo tržna sporočila z različno vsebino, lahko tudi vključno z nakupnimi pogoji (npr. popusti ali plačilni pogoji). Pri razvrščanju posameznikov v skupine (profile) lahko spremljamo, beležimo in uporabljamo tudi odziv posameznika na tržna sporočila, npr. odpiranje e-poštnih sporočil, kliki na povezave, čas, ki ga posameznik preživi na določeni povezavi ipd.

bottom of page