€0.00

Premium

Creator 950

Klimatizacijska naprava za elektro omaro

C08

Skrbi za hlajenje komponent v elektro omari in zagotavlja dodatno filtriranje zraka, ki onemogoča vstop prašnim delcem v elektro omaro.

UPS sistem za neprekinjeno napajanje

C12

Ohranja delovanje računalnika in ga samodejno ugasne ob izpadu električne energije.

Brezžični čitalec črtne kode

C14

Za avtomatsko branje delovnih programov preko branja črtne kode na nalepkah, ki so postavljene na obdelovancih.

Vključena je programska oprema za delovanje čitalca in komunikacijo z programom za izvajanje delovnih programov na stroju.

Zaprte verige za X in Y os

C15

Ščitijo električne kable in cevi za stisnjen zrak pred odrezki.

3D simulator z preverjanjem kolizije za WDFlash na stroju

C411

Vpogled v delovne faze stroja in varno delo.

Štetje časa obdelave.

Prenosna komanda

C18

Omogoča nastavitev hitrosti pomika osi s pomočjo potenciometra in zaustavitev v sili. 

Standardno je potenciometer vgrajen v sprednji del krmilne omare.

Merjenje širine in debeline obdelovanca

C21

Merjenje širine in debeline poteka med delom, izvede se pred obdelavo.

Standardno je vključeno merjenje dolžine obdelovanca.

Naprava za avtomatsko merjenje dolžine orodij

C23

Pri zamenjavi orodij stroj avtomatsko izmeri dolžino in jo vpiše v tabelo.

Optični prikaz stanja stroja na kabini

C98

Možna stanja stroja:

Rdeča = prišlo je do napake na stroju

Utripajoča bela = stroj je v fazi resetiranja

Bela = stroj je resetiran in pod napetostjo

Utripajoča zelena = čakanje na zagon z dvema tipkama

Zelena = program se izvaja

LED linijska svetloba modre barve

C99

Ima samo osvetlitveno funkcijo.

Green line paket

C110

Za znižanje porabe električne energije v fazah čakanja oziroma ne delovanja stroja

Povečano tesnenje na vseh ležajnih blokih linearnih vodil

C16

Onemogoča vstop prahu in fiksnih delcev v ležajne bloke linearnih vodil.

Zelo pomemben dodatek pri obdelavi abrazivnih materialov.

Dodatni pnevmatski sprednji prislon za daljše obdelovance

C19

Odlaganje obdelovancev na zadnji strani stroja (pretočni način dela)

C73

Dodatna pozicija skladišča za agregate

C198

Uporaba kotnih agregatov v skladišču s 4. pozicijami

C200

Dodatek je nujen v primeru, da ni izbrano dodatno skladišče z eno pozicijo za kotni agregat (dodatek C198)

Kotni agregat z dvemi izhodi za izdelavo utorov za ključavnice in pante

300-24-017

Večji vrtalni agregat - 25 svedrov

C190

Vrtalni agregat z vgrajeno žago v x-osi  model DH-25 8H 1S. 

25 vrtalnih agregatov (17 vertikalnih vrtalnih glav, 8 horizontalnih vrtalnih glav)

Vpenjanje stebla s premerom stebla 10 mm.

Maksimalni hod 70 mm

Maksimalna dolžina svedrov 70 mm

Vrtalni agregat pokriva celotno delovno območje z vsemi agregati.

Kotni nagibni agregat z enim izhodom za rezkar ali žago do 180mm

300-24-005

Zračna blazina

C70

na vhodni in izhodni mizi

Pregibni podaljški miz na vhodu in izhodu

C71

Brez zračne blazine

Z valjčki

Pregibni podaljšani valjčni mizi

C72

na vhodu in izhodu za daljše obdelovance

zračna blazina na obeh mizah

0

Stroji in orodja za les 

... vaš partner na poti do uspeha

2872_Logo.gif
Hexagon_MI_Authorised_Reseller_logo_RGB_

Smo uradni prodajalec

Podatki o podjetju

Naša ponudba

Varnost

Totus Proizvodno In Trgovsko Podjetje, d.o.o.

© 2020 TOTUS d.o.o. Stroji in orodja za obdelavo lesa. Vse pravice pridržane.

8957-vielseitig-mit-aggregaten@2x.jpg